טיסות לחו"ל

שינויי תאריך בדרך כלל כרוך בתשלום נוסף – ניתן לפנות לחברת התעופה
איחור לטיסה הוא כולו באחראיות הנוסע - יש לפנות לחברת התעופה - כל הוצאה שתגרם בעקבות האיחור (כרטיס חדש, דמי שינויי וכיו"ב) יחולו על הנוסע
כן , זהו הכרטיס אתו תגיעו לשדה התעופה
ביטולים הנגרמים בגלל חברת התעופה לא מכוסים
על הלקוח ובאחריותו להתייצב לפחות כשלוש שעות לפני מועד ההמראה. יש לוודא טרם יציאתכם לשדה את שעת הטיסה הסופית
לא, לא ניתן לבצע שינוי שם לאחר ההזמנה.
לא. לכל חברת תעופה ולכל סוג כרטיס יש את התנאים שלו. פרטים מלאים על מה כלוללא כלול במסגרת כרטיס הטיסה ניתן למצוא בשלבי ההזמנה השונים של כרטיס הטיסה באתר.
לא. לכל חברת תעופה ולכל סוג כרטיס יש את התנאים שלו. פרטים מלאים על מה כלולאה כלול במסגרת כרטיס הטיסה ניתן למצוא בשלבי ההזמנה השונים של כרטיס הטיסה באתר.